Գործունեություն

Առաջիկա միջոցառումներ

նախագծի գործընկերների հանդիպում

ուսուցիչների սեմինարներ

երիտասարդ գիտնականների նախապատրաստում

գործնական հետազոտության պրակտիկ աշխատանք

իրազեկման միջոցառումներ

կովկասյան լեռնային համաժողով