Երիտասարդ գիտնականների դասընթացներ

Այստեղ կներկայացվի Iscontour համաժողովի և ամառային դպրոցի վերաբերյալ տեղեկություններ: