Ամառային դպրոցներ

CaucaSusT ամառային դպրոց 2019 երիտասարդ հետազոտողների համար

2019-ին նախագծի համագործակիցները պլանավորում են կազմակերպել ամառային դպրոց երիտասարդ հետազոտողների համար զբոսաշրջության ոլորտի զարգացման և տրանսդիսցիպլինարության վրա ուժեղ շեշտադրված բովանդակությամբ: Ընդհանուր կովկասյան տարածաշրջանի (այդ թվում՝ Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Իրանի և Ռուսաստանի հյուսիսային կովկասյան տարածաշրջանի) ուսանողներն ու հետազոտողները կհրավիրվեն ամառային դպրոցին մասնակցելու համար:

Ամառային դպրոց 2016, Աբասթումանի, Վրաստան

CaucaSusT- ի գործընկերները մասնակցեցին երիտասարդ հետազոտողների համար ամառային դպրոցին «հետազոտություններ զարգացման համար» նախագծի շրջանակներում՝ կազմակերպված Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի աշխարհագրության ինստիտուտի և «Կովկասում լեռնային էկոհամակարգի կայուն զարգացմանն աջակցելու» SCOPES նախագծի այլ գործընկերների կողմից:

Ամառային դպրոցը տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 5-ից 16-ը Վրաստանի Աբասթումանի հետազոտական կենտրոնում, որտեղ մասնակցեցին Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Իրանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի երիտասարդ հետազոտողները:

CaucaSusT- ի գործընկերները ամառային դպրոցում ներկայացրել են մի շարք շնորհանդեսներ` տրանսդիսցիպլինարության, կայուն զբոսաշրջության ոլորտի, ինչպես նաև զբոսաշրջության կարգավիճակի և դրա զարգացմանն ուղղված հիմնախնդիրները Հայաստանում և Վրաստանում:

Բացի այդ, կազմակերպվեց World Café (համակարգված քննարկումների գործընթաց) ձևաչափով հանդիպում երիտասարդ հետազոտողների համար, կովկասյան տարածաշրջանի տարատեսակ խմբերի միջև երկխոսության խթանման և տեղեկություն ստանալու նպատակով:

Քննարկվող հարցերն ընդգրկեցին ուսանողների և ուսուցիչների համար անհրաժեշտ հմտությունները, CaucaSusT- ի զարգացման գործընթացից ուսանողներին նախատեսված արտոնությունները, գործնական հետազոտությունների դասընթացների իրականացման վերաբերյալ առաջարկությունները և կովկասյան բուհերի տրանսդիսցիպլինար մոտեցումների ներառման համար մարտահրավերները:

Ամառային դպրոցների մասին հավելյալ տեղեկությունները տեղադրված է SNC – mt կայքէջում: (Նայի՛ր հղումը վերևում):