ISCONTOUR համաժողով

ISCONTOUR- ի համաժողովը հիմնվել է 2013 թ-ին, բակալավրի և մագիստրատուրայի ուսանողներն ու շրջանավարտներին այնպիսի պլատֆորմ տրամադրելու համար, որտեղ վերջիններս կարող են ներկայացնել հանրությանը իրենց զբոսաշրջության վերաբերյալ հաստատված թեզերը և հետազոտական աշխատանքները: ISCONTOUR- ը, որը զուգահեռ անցկացվում է Զալցբուրգի ԿԳՀ -ում և Կրեմս-ի ԿԳՀ- ում և նպատակ ունի ստեղծել զբոսաշրջության ոլորտում աշխատող աշակերտների, շրջանավարտների, դասախոսների, վերլուծաբանների և պրակտիկանտների համար գիտելիքների փոխանցման և ցանցային հարթակ:

CaucaSusT-ի ՀՊՄՀ-ի և ԹՊՀ-ի մագիստրատուրայի ուսանողները կմասնակցեն համաժողովին 2019 և 2020 թվականներին: Նրանք կմասնակցեն նաև Կրեմս-ի ԿԳՀ- ի կողմից տրամադրված լրացուցիչ վերապատրաստմանը:

2019 և 2020 թվականների համաժողովների և CaucaSusT-ի ուսանողների մասնակցության մասին տեղեկությունները կտեղադրվեն այս էջում: