Ծրագրի թիմ եւ կոնտակտ

Հայաստան

Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարան (ՀՊՄՀ)

Ավստրիան

Բնական պաշարների և բնական ռեսուրսների համալսարան, Վիեննա (ԲՊԿԳՀ)

IMC կիրառական գիոտությունների համալսարան (IMC Կրեմս ԿԳՀ)

Վրաստան

Թբիլիսի պետական համալսարան (ԹՊՀ)