Ավստրիա – ԲՊԲԳՀ

Բնական պաշարների և բնական ռեսուրսների համալսարան, Վիեննա (ԲՊԿԳՀ)

Բնական ռեսուրսների և կենսագիտության համալսարանը՝ ԲՊԿԳՀ -ն լեռնային էկոհամակարգերի, ռեկրեացիայի և բնապահպանական գործունեության պլանավորման և տրանսդիսցիպլինար հետազոտությունների հիանալի փորձ ունի:

Լանդշաֆտների զարգացման, ռեկրեացիայի և բնապահպանական գործունեության պլանավորման համալսարանը (ԼԶՌԲԳՊՀ) մեծապես ներգրավված է CaucaSusT նախագծի կայուն զբոսաշրջության ոլորտի հետազոտման և զարգացման ծրագրերում, ինչպես նաև ամբողջ բնակչության խմբերի ինտեգրումանը բնության պահպանության և պահպանվող տարածքների կառավարման մեջ:

Կայուն զարգացման դոկտորական դպրոցը («Doktoratskolleg Nachhaltige Entwicklung» dokNE) ստեղծվել է 2007 թ-ին Վիեննայում բնական ռեսուրսների և կենսագիտության համալսարանում՝ ԲՊԿԳՀ-ում, որպես առաջին համակարգված դոկտորական դպրոց կայունության հետազոտության մեջ երիտասարդ գիտնականներին աջակցելու և խթանելու նպատակով: Այսօր այն Ավստրիայում գոյություն ունեցող միակ դոկտորական դպրոցն է, որն ունի կայունության վրա հատուկ շեշտադրում: DokNE- ի կողմից ձեռք բերված փորձը կկիրառվի CaucaSusT նախագծում ԲՊԿԳՀ և ԼԶՌԲԳՊՀ — ի կողմից:

CaucaSusT թիմ

Պրոֆեսոր Անդրեաս Մուհար

Նախագծի կորդինատոր

Էլ. հասցե՝ : andreas.muhar(at)boku.ac.at
Հեռ՝: +43 1 47654-85312

 

Թամար Միտրոֆանենկո

Նախագծի մենեջեր

Էլ. հասցե: tamara.mitrofanenko(at)boku.ac.at
Հեռ : +43 680 216-2887

 

Տիգրան Քեռյան

Ասպիրանտ Հայաստանից

Մասնագիտանում է տրանսդիսցիպլինար  մոտեցումների կիրառման մեջ

Հեռ: tigran.keryan(at)boku.ac.at

Լելա Խարտիշվիլին

Ասպիրանտ Վրաստանից

Մասնագիտանում է  կայուն զբոսաշրջության զարգացման գծով

Հեռ: lela.khartishvili(at)boku.ac.at