პროექტის გუნდი და კონტაქტი

სომხეთი

სომხეთის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი (ASPU)

ავსტრია

ბუნებრივი რესურსებისა და სიცოცხლის შემსწავლელი უნივერსიტეტი, ვენა (BOKU) – საკოორდინაციო პარტნიორი

IMC გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი კრემსი (IMC FH Krems)

საქართველო

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ)