მთავარი

CaucaSusT არის სომხეთის, ავსტრიის და საქართველოს უნივერსიტეტების პროექტი.

პროექტის პარტნიორები მიზნად ისახავენ მდგრადი ტურიზმის განვითარების რეალური ცხოვრებისეული გამოწვევების დასახვას კავკასიის რეგიონში, ადგილობრივ თემთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობით.

პროექტის შესახებ ინფორმაცია ასევე ხელმისაწვდომია APPEAR-ის პროგრამის CaucaSusT გვერდზე.

საპილოტე ქესი-სთადი კურსი წარმატებით განხორციელდა  ამ ზაფხულს!

  • მეგჰრაძორის თემში, კოტეიკის რეგიონში, სომხეთში – 20-30 ივნის, 2018
  • წაღვერის თემში, ბორჯომის რეგიონში, საქართველოში – 11-21 ივლისს,2018