ავსტრია – IMC FH კრემსი

IMC გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი კრემსი (IMC FH Krems)

IMC FH კრემსი არის გამოყენებითი მეცნიერებათა უნივერსიტეტი, რომელიც დაფუძნდა 1994 წელს და ავსტრიაში აღიარებულია მენეჯმენტისა და ტურიზმის სფეროში. IMC FH კრემს გააჩნია საერთაშორისო აღიარება სრულ და არასრულ საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებში, მათ შორის ტურიზმისა და დასვენების მენეჯმენტში, როგორც პრაქტიკული, მდგრადი თეორიული და კვლევებზე ორიენტირებული კომპონენტების მიმართ. უნივერსიტეტის პრიორიტეტები არის საერთაშორისო მიდგომა და დასაქმება.  IMC FH კრემსის თანამშრომლებს აქვთ გამოცდილება სოფლის მეურნეობისა და მთიან რეგიონებში მდგრადი ტურიზმის განვითარების სფეროში.

„ისკონტურის“ კონფერენცია ტარდება ყოველწლურად IMC FH კრემსისა და FH ზალზბურგის თანამშრომლობით. კონფერენციის თემატიკა ეძღვნება ტურიზმის სფეროში კვლევებს და განკუთვნილია ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის კურსდამთავრებულთათვის.

CaucaSusT გუნდი

კრისტიან მაურერი

IMC FH კრემსი პროექტის კოორდინატორი

ელ.ფოსტა: christian.maurer(at)fh-krems.ac.at

ტელ:+43 2732 802-300

 

მარია კატელიევა-პლაცერი

პროექტის მენეჯერი

ელ.ფოსტა: maria.katelieva(at)fh-krems.ac.at

ტელ:+43 2732 802-775

 

კრისტიან ბაუმგარტნერი

მდგრადი ტურიზმის ექსპერტი

ელ.ფოსტა: christian.baumgartner(at)responseandability.com