საქართველო – თსუ

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ)

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ) 1918 წელს დაფუძნდა. ეს არის საქართველოს უმსხვილესი აკადემიური და სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. ამჟამად თსუ-ს შვიდი ფაკულტეტის 22 ათას სტუდენტი სწავლობს.

CaucaSusT- ის პროექტში უნივერსიტეტის შემდეგი დეპარტამენტებია ჩართული: ტურიზმის დეპარტამენტი, გეოგრაფიის დეპარტამენტი, ლანდშაფტის კვლევების დეპარტამენტი და გენდერის კვლევის ინსტიტუტი, რომელიც ერთადერთია მთელს სამხრეთ კავკასიაში.

კავკასიის პირველი სამთო ფორუმი 2016 წლის ნოემბერში თსუ-ში ჩატარდა.

CaucaSusT გუნდი

პროფესორი იოსებ სალუქვაძე

თსუ პროექტის კოორდინატორი

ელ.ფოსტა: joseph.salukvadze(at)tsu.ge
ტელ: +995 77 95-08-18

 

მარიანა უნაფქოშვილი

პროექტის მენეჯერი და ადმინისტრატორი

ელ.ფოსტა: mariana.unapkoshvili(at)tsu.ge

 

 

მერაბ ხოხობაია

პროექტის მკვლევარი

ელ.ფოსტა: merabi(at)yahoo.com

 

 

 

ლელა ხარტიშვილი

დოქტორანტი საქართველოდა

სპეციალიზირებულია მდგრადი ტურიზმის განვითარებაზე

ელ.ფოსტა: lela.khartishvili(at)boku.ac.at