სომხეთი – ASPU

სომხეთის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი (ASPU)

სომხეთის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი დაარსდა 1922 წელს. მისი მიზანია განათლების, მეცნიერებისა და სოციალური ინოვაციების ინტეგრირების მოდერნიზაცია. უნივერსიტეტი მრავალფეროვან არჩევანს სთავაზობს როგორც ფიზიკურ, ასევე სოციალურ მეცნიერებებში და ასევე მეწარმეობის სფეროში.

CaucaSusT- ის პროექტში ASPU წარმოდგენილი იქნება გეოგრაფიის დეპარტამენტით, რომელიც მოიწვევს სხვა საუნივერსიტეტო უწყებებს, რომ მონაწილეობა მიიღონ ამ ტრანსდისციპლინარულ ინიციატივაში.

CaucaSusT გუნდი

პროფესორი აშოტ ხოეციანი

ASPU პროექტის კოორდინატორი

ელ.ფოსტა: akhoetsian(at)ysu.am
ტელ: +374 91 41 36 68

მარინე მათოსიანი

პროექტის მენეჯერი და ადმინისტრატორი

 

ელ.ფოსტა: marinematosya(at)mail.ru

 

ტიგრან კერიანი

დოქტორანტი სომხეთიდან , სპეციალიზირებულია მდგრადი ტრანსდისციპლინარული მიდგომების გამოყენებაზე

ელ.ფოსტა: tigran.keryan(at)boku.ac.at