ახალგაზრდა მეცნიერების მომზადება

აქ გამოქვეყნდება ინფორმაცია საზაფხულო სკოლებისა და Iscontour – ის კონფერენციების შესახებ