გავრცელების ღონისძიებები და მასალები

 • მოკლე ინფორმაცია CaucaSusT პროექტის შესახებ წარმოდგენილია APPEAR- ის პროგრამის დახმარებით წარმოდგენილ ფაილებში:

Factsheet_EN      Factsheet_AM       Factsheet_GE

 • CaucaSusT – ს პირველი საინფორმაციო ბიულეტენი გავრცელდა პროექტის პარტნიორებსა და კოლეგებს შორის. CaucaSusT პროექტის 1 საინფორმაციო ბიულეტენი :   CaucaSusT Project Newsletter1
 • CaucaSusT პროექტის მეორე საინფორმაციო ბიულეტები იცილეთ შემდეგ ლინკზე: CaucaSusT Newsletter 2

გავრცელების ღონისძიებები :

 • IMC FH Krems ის უნივერსიტეტის მიერ დაიწერა სტატია პროექტის მიზნების გამოწვევების და მიმდინარე საქმიანობის შესახებ (გარედაქტირდა BOKU-ს უნივერსიტეტის მიერ) და გამოქვეყნებული იქნება OEAD-ს ახალი ამბების ჟურნალში (გვ 32)
 • CaucaSusT პროექტის წარდგენა მოხდა გერმანულ ენაზე რადიო ინტერვიუში, რომელიც ორგანიზებული იყო OEAD- ის მიერ WELT im OHR სერიის ფარგლებში
 • ნოემბრის თვეში ქალაქ ერევანში ASPU- ის გუნდმა მონაწილეობა მიიღო ERASMUS + საინფორმაციო დღეებში, სადაც გააცნეს ინფორმაცია CaucaSusT- ის  შესახებ
 • APPEAR ACCESS პროექტის წევრების შეხვედრა შედგა 2017 წლის 27 ნოემბერს BOKU ს უნივერსიტეტში, ვენაში.
 • ASPU – ს გუნდმა წარადგინა CaucaSusT პროექტი – UNWTO – ს პარტნიორთა კავშირის 38-ე პლენარულ სხდომაზე, რომელიც ჩატარდა 2016 წლის ოქტომბერში ერევანში, სომხეთში

        

 • ASPU- ს გუნდი მონაწილეობდა ტრენინგ სემინარში “სიმულაცია თანამედროვე თანამეგობრობისათვის” და კონფერენციაზე “ეროვნული პოლიტიკის განხორციელება ევროპის ლანდშაფტის კონვენციის,გამოწვევებისა და შესაძლებლობების შესახებ”, სადაც წარმოდგენილი იყო CaucaSusT პროექტი

 • The ASPU team presented the project poster at the international “EUROGEO”, the Netherlands, on 2-3 March 2017

 • The IMC FH Krems team presented and integrated the project into the “Sustainability Day” at IMC FH Krems, an event organized by students from the master programme Sustainability Management, which is dedicated to different sustainability topics, including sustainable tourism