კავკასიის სამთო ფორუმი

კავკასიის სამთო ფორუმი 2020

კავკასიის სამთო ფორუმის 2020 წელს მოეწყობა, როგორც CaucaSusT- ის პროექტის დასკვნითი ღონისძიება. აღნიშნული რეგიონალური სამეცნიერო კონფერენცია იქნება დაფუძნებული „პირველი კავკასიური სამთო ფორუმის“ გამოცდილებაზე, რომელიც 2016 წელს თბილისში ჩატარდა. 2020 წელს ფორუმი გაიმართება კავკასიის მთების სამეცნიერო ქსელის მხარდაჭერით.

კავკასიური სამთო ფორუმი 2016

2016 წლის 28 ნოემბრიდან 1 დეკემბრის ჩათვლით, კავკასიის მთის რეგიონის სამეცნიერო ქსელის მხარდაჭერით ქ. თბილისში ჩატარდა პირველი კავკასიის სამთო ფორუმი.

ფორუმის მსვლელობისას თემატური სემინარის დროს წარმოდგენილი იყო CaucaSusT პროექტი. თემატური სემინარი 3 ეთმობოდა : საზოგადოებების კვლევას და / ან კვლევას საზოგადოებასთან: ტრანსდისციპლინარულ კვლევას და სწავლებას მდგრად მთიან განვითარებისა და ტურიზმის სფეროში.

სემინარზე წარმოდგენილი იყო ქვევით მოცემული პრეზენტაციები, რასაც მოჰყვა ინტერაქტიული ჯგუფის ორი კითხვა:

  1. კავკასიაში ტრანსდისციპლინარობის გამოწვევების დაძლევა?
  2. როგორია კავკასიაში დაინტერესებული მხარეების ჩართვის საუკეთესო მიდგომები და გამოწვევები?