მასწავლებელთა სემინარები

2017 წლის 24-26 აპრილს, ქ. ერევანში, სომხეთში ჩატარდა პირველი სემინარი

  

სემინარის პირველ დღეს ჩატარდა პრეზენტაციები და შედგა დისკუსია მდგრადი ტურიზმის, ტრანსდისციპლინური სწავლებისა და კვლევის საფუძვლების შესახებ, ასევე გამოვლინდა საჭიროებების ანალიზის შედეგები შერჩეულ საველე ობიექტებზე.

მეორე დღეს, მონაწილეებმა მოინახულეს საველე კვლევისთვის შერჩეული რეგიონები დილიჟანი და მეღადორი(სომხეთი). დილიჯანში ჩატარდა სემინარი, სადაც მასწავლებლები და ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეები იმსჯელეს ადგილობრივ მოთხოვნილებებზე, ადგილობრივი მდგრადი ტურიზმის განვითარებისა და საქმის შესწავლის კურსის ფარგლებში შესაძლო ჩარევებზე.

მეღადორ ში გაიმართა შეხვედრა და დისკუსია ადგილობრივ თემთან, სადაც მოსახლეობამ პროექტის მონაწილეებს სოფელში ტურისტული პოტენციალის შესახებ საკუთარი ხედვები გააცნო.

სემინარის დასკვნითი დღე მიეძღვნა საველე ვიზიტების მოსაზრებებს, ასევე დაგეგმვას, თუ როგორ უნდა მოხდეს ტრანსდისციპლინური კვლევის კურსის ინტეგრირება ASPU- სა და თსუ-ს სასწავლო გეგმის ფარგლებში.

ASPU- ს ვიცე-რექტორი მიესალმა მონაწილეებს და წარმატებული პროექტი უსურვა. აგრეთვე, ASPU- ს სტუდენტებმა ტურისტულ ადგილებზე პრეზენტაციები მოამზადეს.

 

Workshop 2 took place in Georgia on July 10 – 12, 2017

      

On the first day of the Workshop Ambassador of Austia to Georgia H.E. Arad Benkö joined the CaucaSusT team to discuss the project and its implementation in Georgia.

The participants discussed and practiced methods of transdisciplinary case study teaching, systems analysis and scenario development. 

     

    

During the second day a field visit to the selected Case Study community in Georgia – Tsagveri has been organized, during which the teachers met some of the local producers and tourism providers.  A stakeholder meeting and workshop took place in Borjomi National Park visitor center, where participants collected data for system analysis in the context of sustainable tourism development.

The last day was devoted to practicing and discussing methods of Transdisciplinary Case Study teaching and research