პარტნიორების შეხვედრები

გაცნობითი შეხვედრა, 7-9 სექტემბერი

2016 წლის სექტემბერში სომხეთის, საქართველოსა და ავსტრიის პროექტის გუნდები შეხვდნენ აბასთუმანში. პროექტის პარტნიორებმა 2016 წლის სასწავლო წლისათვის დაგეგმეს ღონისძიებები და მიიღეს გადაწყვეტილებები საპილოტე რეგიონების შერჩევის შესახებ. აგრეთვე საქმის შესწავლისა და ლექტორების 2017 წლისთვის დაგეგმილი სემინარების ჩატარების შესახებ.

პარტნიორების შემდგომი შეხვედრები, როგორც წესი, უკავშირდება პროექტის სხვა ღონისძიებებს