საქმის შესწავლის საველე სამუშაოები

სომხეთსა და საქართველოში საველე სამუშაოსათვის შერჩეული კვლევის რაიონებში პირველი ვიზიტი ჩატარდა 2017 წლის გაზაფხულზე. ვიზიტების მიზანი იყო შეხვედრა ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან, ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების გაანალიზება და მათი დასტური, რომ მონაწილეობა მიეღოთ CaucaSusT- ის პროექტში.

საველე ვიზიტები სომხეთში:

2017 წლის 5 აპრილს, ASPU -ს CaucaSusT გუნდი რამდენიმე სტუდენტთან ერთად ეწვია ადგილობრივ თემებს: აგვნადზორ, მარმარკიკს, მეღრადზორსა და არტავაზს, რათა განეხილათ ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეების პოტენციური მონაწილეობა კვლევის კურსებში და დაეწყოთ დიალოგი სომხეთში სოფლად ტურიზმის განვითარების შესახებ. სტუდენტებმა და პროექტის პარტნიორებმა წარმართეს შეხვედრები და ინტერვიუები თემის ლიდერებთან, ადგილობრივ ორგანიზაციებთან და ადგილობრივ მოსახლეობასთან. ამასთანავე, მათ გაანაწილეს კითხვარები, რათა თემის ლიდერების დახმარებით გაეფართოებინათ დაინტერესებული მხარეები.

დისკუსიებიდან და კითხვარებიდან დადგინდა, რომ მიუხედავად წყლისა და ნაყოფიერი ნიადაგის სიმცირისა ადგილობრივ მოსახლეობა თავდაუზოგავად ეწევა მიწათმოქმედებას. მოსახლეობა აცნობიერებს ტურიზმის პოტენციალს მათ თემებში, თუმცა ფინანსური რესურსებისა და ტურიზმის განვითარების პრაქტიკული ცოდნის ნაკლებობას განიცდიან. ყველა თემის წარმომადგენელი ერთსულოვანი იყო მათი პოტენციური პროექტების და მზაობა გამოხატეს ტურიზმის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობისათვის.

საველე ვიზიტები საქართველოში:

2017 წლის 28 მარტს ქართველთა გუნდი ესტუმრა ბორჯომ-ბაქურიანს, ხოლო 3 აპრილს სტეფანწმინდას ყაზბეგს, სადაც ორივე თემში შეხვდა დაინტერესებულ მხარეებს და საერთაშორისო ორგანიზაციების PIN / LAG ყაზბეგი და „მერსი კორპუსის“ წარმომადგენლებს.

ადგილობრივმა დაინტერესებულმა მხარეებმა გამოხატეს თავიანთი მზადყოფნა ითანამშრომლონ CaucaSusT- ს პროექტან და მიაწოდონ ყველა საჭირო ინფორმაცია, მათ შორის სტატისტიკური მონაცემები, სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი დოკუმენტები და კვლევის შედეგები. ორივე მხარე მდგრადი ტურიზმის განვითარების პოტენციალს აღნიშნავს, ეკონომიკურ სტრუქტურის შექმნას, სამუშაო ადგილების შექმნას და ინვესტიციების მოზიდვას რეგიონში. ორივე რეგიონში მოქმედი საერთაშორისო ორგანიზაციები თსუ-ს გუნდთან ერთად შეიმუშავეს პრაქტიკული საკითხები (შერჩეული კვლევები, დაკვირვებისა და საინტერესო პროექტების განხორციელება) რომ, აქტიური მონაწილეობა მიეღოთ CaucaSusT- ს პროექტთან თანამშრომლობისათვის.

2017 წლის 7 ივნისს თსუ-ს გუნდმა ბორჯომსა და წაღვერში მოიძია პირველი შესარჩევი საიტი, რომელიც ჩატარდა და დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ შორის LAG წაღვერის, მერსი კორპუსის წარმომადგენლებსა და წაღვერის თემის “მწვანე ველი” -ს ადგილობრივი ასოციაციის წარმომადგენლებს შეხვდა. ადგილობრივმა დაინტერესებულმა მხარეებმა განაცხადეს, რომ მზად არიან ითანამშრომლონ პროექტთან. პროექტის ფარგლებში შემუშავდა სამომავლო თანამშრომლობის ზოგიერთი პრაქტიკული გეგმა. მწვანე ველის ხელმძღვანელმა მაკა ღონღაძემ პროექტის წევრებს თავისი შთაბეჭდილება გაუზიარა – წაღვერის თემეში აგროტურიზმის განვითარების, აგრეთვე ზოგიერთი ტურისტული ბილიკის გაფართოებისა და განვითარების შესახებ, რომლებიც ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან ერთად თანამშრომლობით იყო გამოკვლეული.

შემდგომი საველე სამუშაოები დაგეგმილია:

2018 და 2019 წლის ზაფხულში თსუ და ASPU- ის მოსწავლეები და პედაგოგები, CaucaSusT პარტნიორებთან ერთად მონაწილეობას მიიღებენ სომხეთსა და საქართველოში შერჩეულ თემებში პილოტური კვლევის კურსებში.