ავსტრია – BOKU

ბუნებრივი რესურსებისა და სიცოცხლის შემსწავლელი უნივერსიტეტი, ვენა (BOKU)

ბუნებრივი რესურსებისა და სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა უნივერსიტეტს (BOKU) დიდი გამოცდილება აქვს საბუნებისმეტყველო ეკოსისტემების, რეკრეაციული და კონსერვაციის დაგეგმვისა და ტრანსდისციპლინარული კვლევის სფეროში.

ლანდშაფტის განვითარების, რეკრეაციული და კონსერვაციის დაგეგმარების ინსტიტუტი (ILEN), რომელიც აერთიანებს CaucaSusT- ს, მჭიდროდ არის ჩართული მდგრადი ტურიზმის კვლევებისა და განვითარების პროექტებში, ისევე როგორც ყველა მოსახლეობის ჯგუფების ინტეგრირებაში, ბუნების დაცვისა და დაცული ტერიტორიების მართვაში.

2007 წელს ვენის (BOKU), ბუნებრივი რესურსების და სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა უნივერსიტეტში, დაარსდა პირველი მდგრადი განვითარების სადოქტორო სკოლა(“Doktoratskolleg Nachhaltige Entwicklung” DokNE), იმისათვის რომ ხელი შეუწყოს ახალგაზრდა მკვლევარებს მდგრადობის კვლევებში.

დღეისათვის ეს არის ერთადერთი სკოლა ავსტრიაში, სადაც დიდი მნისვნელობა ენიჭება მდგრადობის კვლევებს. აღნიშნული პროგრამიდან მიღებული გამოცდილები გამოყენებული იქნება BOKU ILEN- ის მიერ CaucaSusT- ის პროექტში.

 

CaucaSusT გუნდი

პროფესორი ანდრეას მუჰარი

პროექტის კოორდინატორი

ელ.ფოსტა: andreas.muhar(at)boku.ac.at
Tel: +43 1 47654-85312

 

ტამარა მიტროფანენკო

პროექტის მენეჯერი

ელ.ფოსტა:tamara.mitrofanenko(at)boku.ac.at
ტელ: +43 680 216-2887

 

ტიგრან კერიანი

დოქტორანტი სომხეთიდან , სპეციალიზირებულია მდგრადი ტრანსდისციპლინარული მიდგომების გამოყენებაზე

ელ.ფოსტა: tigran.keryan(at)boku.ac.at

 

ლელა ხარტიშვილი

დოქტორანტი საქართველოდა, სპეციალიზირებულია მდგრადი ტურიზმის განვითარებაზე

ელ.ფოსტა: lela.khartishvili(at)boku.ac.at